voopoo ยาสูบกระแสไฟฟ้า อันตรายต่อเยาวชน นักค้นคว้าสหรัฐอเมริกา 

voopoo
voopoo

ยาสูบกระแสไฟฟ้า voopoo อันตรายต่อเยาวชน นักค้นคว้าสหรัฐอเมริกา เก็บผลที่ได้รับจากงานวิจัย 40 งานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย สรุปว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าไม่ช่วยทำให้ เลิกยาสูบได้ ลดจำนวนมวนยาสูบลง 

แม้กระนั้นตรงกันข้าม ยาสูบกระแสไฟฟ้าท าใ voopoo ห้คนหันมาดูดบุหรี่ ปกติสูงมากขึ้นไปอีก ยาสูบเป็นประตูหรือ Gateway ที่ท าให้ผู้ดูดจ านวนกว่า 3 ล้าน คนมีลักษณะท่าทางใช้แอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งกัญชา โคเคน ผงขาว ตอนนี้ กลุ่มวัยรุ่น เยาวชนมีความเชื่อรวมทั้งหลงผิดเรื่องยาสูบกระแสไฟฟ้า 66

% มีความรู้สึกว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นกลิ่น รสเสมือน อาหารหวาน ไม่เคยทราบว่ามีนิวัวติเตียนนหรือยาเสพติดอันตรายอยู่ในนั้น มีกลิ่นหอมสดชื่นไม่มีอันตราย มีความ ล้ำยุค เป็นความคิดของเยาวชนที่เริ่มทดสอ

บดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า มีการปรับปรุงแบบอย่างคล้ายกับแฟลชไดรฟ์ ช่วงนี้เป็นที่ชื่นชอบเกิดขึ้นไปทั่วสหรัฐ FDA ประกาศว่าเป็นการระบาดขั้น ร้ายแรง เยาวชน 63% มีความคิดว่าไม่มีนิโคติน ที่น่าสยด

สยองก็คือนิโคตินในยาสูบกระแสไฟฟ้า ยาสูบกระแสไฟฟ้าแบรนด์ JUUL ค่าการตลาดพุ่งขึ้น ขายดิบขายดีมากมาย เพราะเหตุว่ายาสูบรุ่นนี้ไม่ต้องเพิ่มน้ ายา ใช้แล้วทิ้งได้เลย บริษัทนี้ครอบครองตลาดยาสู

บกระแสไฟฟ้าเกิน 70% บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทนี้ 30% บริษัทพุ่งเป้าไปที่เด็กหนุ่มสาว92 จากการส ารวจปัจจุบันในอเมริกาพบว่า จ านวนผู้เรียนระดับมัธยมที่ดูด ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีถึง 3 ล้านคน ถึงแม้ว่าผู้เรียนพวกนี้ไม่เคยดูดบุหรี่ปกติมาก่อน เด็ก เด็กนักเรียนพวกนี้แปลงเป็นลูกค้าคนใหม่ของสิ่งเสพติดนิโคติน ที่

พ่อค้าไม่อยากที่จะให้ลูก ตนเองดูด ตอนนี้อัตราการสูบยาสูบแบบปกติของนักเรียนอเมริกาที่เคยต่ำลงมา ตลอด ปีนี้กลับกลายปีแรกที่เพิ่มจ านวนขึ้น ย่อมแสดงถึงความข้องเกี่ยวของผู้เรียนที่ดูด ยาสูบปกติมากขึ้น ชมรมกับผู้เรียนดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้ามากขึ้น “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบกาย ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีโอกาสเสี่ยงต่อผู้ใช้ และไม่ใช่ผู้ใช้ มีกล่าวว่า เด็กกว่า 70 คน ที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ในนอร์ธแคโรไลนา ใน ประเทศอเมริกาได้รับพิษจากยาสูบกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีเหตุมาจากการดื่มน้ ายาบุหยีกระแสไฟฟ้า เข้าตาหรือ ได้รับสัมผัสทางผิวหนัง93 ที่ส าคัญ “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” นำมาซึ่งผู้ดูดคนใหม่โดยยิ่งไปกว่านั้นกับ เด็กรวมทั้งเยาวชน การส ารวจปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็บางประเทศในยุโรปชี้ให้เห็นว่า มีการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มเยาวชน ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2561 ในอเมริกาอัตราการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าของเยาวชนมากขึ้นจาก 1.5% เป็น 20.8% คนหนุ่มคนสาวที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีการสัมผัสกับนิโคตินซึ่งอาจมีผลพวงระยะยาวต่อสมองที่ ก าลังปรับปรุงรวมทั้งมีโอกาสเสี่ยงต่อการตำหนิดนิโคตินเนื่องมาจากการใช้สินค้ายาสูบเป็นที่ยอมรับ ในวัยรุ่น นอกเหนือจากนั้นยังมีหลักฐานมากขึ้นในกรณีเด็กที่ไม่เคยดูดบุหรี่แต่ว่ามีการใช้ ยาสูบกระแสไฟฟ้า อย่างต่ำ ได้โอกาส 2 เท่าที่จะเริ่มดูดบุหรี่ในคราวหลัง รวมทั้งจากการทบทวน เอกสารงานค้นคว้าเพื่อหาค าตอบว่าการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นวิถีไปสู่การเป็นนัก ดูดคนใหม่และก็การใช้ยาเสพติดอื่นหรือเปล่า โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed ก าทีดปีที่ค้นหา 3 ปีย้อนไป (พุทธศักราช 2560-…